وبلاگ

معرفی نرم افزار فاکتور کن! در برنامه به روز شبکه سه

هفته گذشته شاهد معرفی نرم افزار فاکتور کن! در برنامه به روز شبکه سه سیما بودیم.

ویدئوی معرفی در ادامه این پست قابل مشاهده است.با تشکر از مسئولان این شبکه که با معرفی فاکتور کن! موجب انگیزه و تلاش بیشتر ما شدند.

نقطه نظرات

نظر شما :