حسابداری و انبارداری و فاکتور آنلاین : "فاکتور کن"

طعم شیرین حسابداری با چند کلیک ساده

به راحتی برای کسب و کار خود حسابداری آنلاین و ابری تهیه و حساب و کتاب خود را مدیریت کنید، بخش بزرگی از کارها را ما برایتان انجام میدهیم. ثبت نام رایگان است.

با امکانات سامانه بیشتر آشنا شوید


آسان مدیریت کنید

مدیریت و پیگیری فاکتور ها و بازاریاب ها به سادگی آب خوردن خواهد بود.

سریع باشید

بدون هیچ تنظیم اضافه ای بفروشید و مدیریت اوضاع را در دست بگیرید.

در امنیت کار کنید

هیچکس جز شما به اطلاعات حسابتان دسترسی ندارد.

همه چیز خودکار است

آنقدر قابلیت ها و امکانات به روز وجود دارد تا آسودگی را حس کنید.

پرداخت آنلاین فاکتورها

تمامی فاکتورهای صادر شده شما به صورت آنلاین پرداخت و مبلغ، دریافت میشود.

اطلاع رسانی مدرن

مشتریان شما، به زیبایی از وضعیت خودشان مطلع میشوند.

انبارداری قدرتمند

محصولات و خدمات خود را دسته بندی کنید و به آسانی ارائه دهید.

مدیریت دخل و خرج

همه چیز در جلوی چشمان شما خواهد بود، خرج و مخارج کسب و کار خود را کنترل کنید.

آمار و ارقام جذاب

اطلاعات کامل و نمودارهای مختلفی از وضعیت کسب و کارتان را مشاهده نمایید.